Nh?n ??nh kèo Juventus vs Lazio, Lúc 2h45 ngày 21/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h45 ngày 21/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 34 thu?c gi?i V?QG Italia. Tr?n c?u t?m ?i?m s? là chuy?n làm khách c?a Lazio t?i Turin ch?m trán Juventus. T?m ?i?m v?n là màn trình di?n c?a Ronaldo ???c k? v?ng s? giúp ??i ch? nhà ti?n thêm m?t b??c ??n ng?i v? ??ch. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i ?i?m t?a s?n nhà Allianz Arena, ??i bóng c?a hlv Sarri ?ang có c? h?i l?n ?? giành tr?n 3 ?i?m.

nhan-dinh-keo-juventus-vs-lazio
nhan-dinh-keo-juventus-vs-lazio

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Juventus vs Lazio

Juventus v?a ph?i chia ?i?m trên s?n c?a Sassuolo vòng ??u tr??c. Nh? v?y ?? 3 vòng ??u g?n nh?t ? Serie A, ??i bóng thành Turin ??u kh?ng th?ng. HLV M. Sarri ?ang v?p ph?i nhi?u s? ch? trích v? n?ng l?c c?m qu?n. C. Ronaldo ?? b? ng?t m?ch ghi bàn. Nh?ng trong th?i ?i?m mà ??i ch? nhà ?ang thi ??u sa sút, ti?m ?n v? kh? n?ng bùng n? m?nh m? c?a Ronaldo. Kh?ng quá khi nói ? mùa gi?i này, Juve v?n ?ang s?ng nh? h?i th? là nh?ng bàn th?ng c?a “CR7”. Siêu sao ng??i B? ?? ghi ??n 28 bàn ? gi?i V?QG Italia cho ??n th?i ?i?m này. 

Juventus hi?n t?i ?? có ???c 24 chi?n th?ng và 5 tr?n hòa sau 33 vòng ??u. ??i bóng áo s?c tr?ng ?en giành ???c 77 ?i?m, ??ng s? 1 trên b?ng x?p h?ng Serie A và ?? h?n ??i x?p th? 2 ??n 6 ?i?m. ?oàn qu?n c?a Sarri v?n ?ang tràn ??y c? h?i c?nh tranh ch?c v? ??ch. Tuy nhiên, h? c?n ph?i s?m c?i thi?n phong ?? n?u kh?ng mu?n cách ??i phía sau thu h?p kho?ng cách. 

Lazio ?? t?ng có th?i ?i?m bám sát Juventus ? v? trí s? 2 trên bxh Serie A. H? c?ng s? h?u ch?n sút C. Immobile th?m chí còn ghi nhi?u bàn th?ng h?n Ronaldo ?? ??ng TOP 1 Vua Phá L??i Serie A hi?n t?i v?i 29 bàn. Tuy nhiên ?i?m y?u c?a ??i di?n thành Rome là l?c l??ng khá m?ng. Khi l?ch thi ??u dày ??c di?n ra, các tr? c?t kh?ng ??m b?o th? l?c d?n ??n thành tích ngày càng sa sút. 

Lazio ?? kh?ng th?ng và nh?n ??n 3 th?t b?i trong 4 vòng ??u g?n ??y. H? ?? t?t xu?ng th? 4 v?i 69 ?i?m và khó có c? h?i c?nh tranh danh hi?u v? ??ch mùa bóng n?m nay. Tuy nhiên, ??i khách v?n c?n chi?n th?ng ?? duy trì v? trí d? Champion League. 

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ? tr?n ??u này, Lazio ?ang có phong ?? kém c?i nên kh?ng ???c ?ánh giá cao. Juventus có l?i th? s?n nhà, l?i nh?nh h?n v? th?c l?c ???c d? ?oán s? giành chi?n th?ng. Ronaldo ???c k? v?ng s? “n? súng”.

>>T? l? kèo Juventus vs Lazio<< D? ?oán t? s?: Juventus : 2 – 1 : Lazio.T? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8: Juventus ch?p 1 → Ch?n Juventus.

nhan-dinh-keo-juventus-vs-lazio
nhan-dinh-keo-juventus-vs-lazio

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Juventus vs Lazio

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?: Juventus th?ng 6 và Lazio th?ng 4. Thành tích ??i ??u c?ng kh?ng quá chênh l?ch nh?ng ??i ch? nhà v?n ???c ?ánh giá nh?nh h?n m?t chút v? th?c l?c. Nh?t là trong b?i c?nh Lazio ?ang ch?i r?t sa sút. T? l? kèo tr?n ??u này chênh l?ch khá cao t?i 5 l?n, 1.58 so v?i 5.60. Nên ch?n Juventus 100% th?ng kèo ch?u ?u. Kèo ch?u ?u: 1.584.355.60  → Ch?n Juventus ?n 1.58.

nhan-dinh-keo-juventus-vs-lazio
nhan-dinh-keo-juventus-vs-lazio

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Juventus vs Lazio

3 cu?c ??i ??u g?n nh?t gi?a Juventus vs Lazio thì 3 tr?n trong s? ?ó có ít nh?t 3 bàn th?ng tr? lên ???c ghi. Qua ?ó có th? ?ánh giá các cu?c ??i ??u gi?a 2 ??i bóng này lu?n di?n ra trong th? tr?n t?n c?ng có nhi?u bàn th?ng ???c ghi. ??c bi?t ? th?i ?i?m này, c? 2 ??i s? h?u 2 ch?n sút d?n ??u Serie A là C. Immobile và C. Ronaldo. Tr?n ??u này ???c d? ?oán s? “n?” Tài v?i nhi?u bàn th?ng ???c ghi.Kèo Tài X?u 2.75 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注