Nh?n ??nh kèo Manchester United vs Bournemouth, Ngo?i H?ng Anh

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 21h ngày 4/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 33 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Manchester United s? ???c ?á trên s?n nhà ?? ti?p ?ón m?t ??i bóng ?ang kh?ng ho?ng là Bournemouth. ?oàn qu?n c?a hlv Solskjaer ?ang h?ng h?c khí th? ?ánh chi?m TOP 4 giành vé d? Champion League. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane v?i ?i?m t?a s?n nhà Old Trafford, “Qu? ??” ???c d? báo s? có màn vùi d?p ??i th?.?

nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-bournemouth
nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-bournemouth

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Manchester United vs Bournemouth

HLV O. Solskjaer ?ang nh?n ???c r?t nhi?u s? tán d??ng khi chi?n l??c gia ng??i Na Uy này ?ang t?ng b??c v?c d?y Manchester United theo ?úng b?n s?c “Qu? ??” mà Sir Alex huy?n tho?i ?? x?y d?ng. K? t? khi Bruno Fernandes ??n v?i s?n Old Trafford, MU ?ang b?t b?i sau 13 tr?n v?a qua v?i 9 chi?n th?ng. Ti?n v? s? 18 k?t h?p cùng P. Pogba ?ang khi?n “Qu? ??” thi ??u c?c k? th?ng hoa. M?i ??y nh?t, MU l?i ??i th?ng Brighton ??n 3 bàn kh?ng g?. H? ?? th?ng 4 trên t?ng s? 6 tr?n g?n ??y ? ngo?i h?ng Anh v?i m?t phong ?? c?c cao. 

Chelsea ?? b?i tr?n tr??c West Ham ? vòng ??u tr??c, ??ng ngh?a v?i vi?c MU ?ang có c? h?i v??n lên TOP 4 ? ngo?i h?ng Anh n?u ?ánh b?i Bournemouth. Lúc này, “qu? ??” có 52 ?i?m sau 32 vòng ??u, ch? còn kém Chelsea ?úng 2 ?i?m. C? h?i v??t lên giành vé d? Champion League ?ang r?t r?ng m?. Th?y trò Solsa ch?c ch?n s? ?á h?t s?c quy?t t?m. ??c bi?t, Bournemouth ch? là m?t ??i th? ???c ?ánh giá nh? “kho ?i?m” kh?ng h?n, kh?ng kém. 

Bournemouth l?i v?a ?? thua ??m 1-4 tr??c Newcastle ngay trên s?n nhà. ? mùa gi?i n?m nay, ??i bóng c?a E. Howe ?? g?p kh?ng ho?ng th?c s?. H? ?? thua liên ti?p 4 vòng ??u g?n nh?t ? gi?i ngo?i h?ng Anh. Và có l?, chu?i tr?n ác m?ng c?a ??i khách v?n còn ch?a ch?m d?t. H? gi? ??y ch? nh? m?t “kho ?i?m” cho các ??i th? khác khai thác. 

Bournemouth sau 32 vòng ??u ?? t?t xu?ng áp chót bxh ? v? trí s? 19. H? m?i có 27 ?i?m và nhi?u kh? n?ng s? ph?i xu?ng h?ng ? mùa gi?i n?m nay. Th?y trò E. Howe lúc này ch?ng l?y gì ra ?? có th? ??i ch?i v?i MU ?ang h?ng h?c khí th?. 

Nh?n ??nh kèo c?a chuyên gia Khúc Kane Bournemouth ?ang ch?i kh?ng ho?ng v?i chu?i thành tích t? h?i. Manchester United ?ang r?t th?ng hoa v?i m?c tiêu l?t vào TOP 4. “Qu? ??” ???c d? ?oán s? ?ánh b?i ??i th? v?i t? s? ??m.?

>>T? l? kèo Manchester United vs Bournemouth<< D? ?oán t? s?: Manchester United : 4 – 0 : BournemouthKèo ch?u ?: Manchester United ch?p 2 → Ch?n Manchester United.

nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-bournemouth
nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-bournemouth

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Manchester United vs Bournemouth

9 cu?c ch?m trán g?n nh?t gi?a 2 clb: Manchester United áp ??o ??i th? v?i 6 chi?n th?ng và 1 tr?n hòa, Bournemouth ch? th?ng 1. Kh?ng ??nh ??ng c?p c?a ??i ch? nhà là hoàn toàn v??t tr?i ??i th?. ??c bi?t nhìn vào t? l? th?ng / thua theo kèo ch?u ?u ? tr?n này, chênh l?ch lên t?i 17 l?n là “siêu cao”: 1.17 so v?i 17.00. Nên ch?n MU … 300% chi?n th?ng.Kèo ch?u ?u: 1.177.7017.00  → Ch?n Manchester United ?n 1.17.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Manchester United vs Bournemouth

10 cu?c ??i ??u g?n nh?t gi?a Manchester United vs Bournemouth thì có ??n 5 tr?n trong s? ?ó l??i rung ít nh?t 3 bàn tr? lên. ??c bi?t t?i th?i ?i?m này, khi MU ?ang có hàng t?n c?ng r?t m?nh v?i 7 bàn sau 3 vòng ??u g?n nh?t. Trong khi ?ó Bournemouth ?ang s? h?u hàng th? t? h?i khi ?? l?t l??i ??n 9 bàn sau 4 tr?n v?a qua. Cu?c ??i ??u này ???c d? ?oán s? “n?” Tài v?i nhi?u bàn th?ng ???c ghi.  Kèo Tài X?u 3 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注