Nh?n ??nh kèo Manchester United vs Southampton, Lúc 2h ngày 14/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h ngày 14/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 35 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Manchester United s? ???c ch?i trên s?n nhà Old Trafford ?? ?ón ti?p Southampton. ??i bóng c?a hlv O. Solskjaer ?ang có c? h?i r?t l?n ?? l?t vào TOP 4. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i s?c m?nh v??t tr?i, “Qu? ??” g?n nh? ?? n?m ch?c trong tay 3 ?i?m tr?n v?n.

nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-southampton
nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-southampton

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Manchester United vs Southampton

Manchester United ? th?i ?i?m này ?ang có phong ?? “h?y di?t” ? gi?i ngo?i h?ng Anh. K? t? sao ng?i sao s? 18 Bruno Fernandes c?p b?n s?n Old Trafford và l?p t?c t?o ra ?nh h??ng. ??i bóng ?? b?t b?i ? 16 tr?n g?n nh?t v?i 11 chi?n th?ng. 3 vòng ??u g?n nh?t ? gi?i ngo?i h?ng Anh, hàng t?n c?ng c?a MU ghi ??n 11 bàn. Các ng?i sao khác nh?: Pogba, Greenwood, Martial, Matic,… ??u ch?i xu?t s?c. H? ???c ?ánh giá có s?c m?nh v??t tr?i so v?i Southampton. 

? các tr?n ??u s?m thu?c vòng 35 – gi?i ngo?i h?ng Anh, c? 2 ??i th? x?p trên là Chelsea vs Leicester ??u thua. ??y ch?c ch?n là tin vui v?i “Qu? ??”. Ch? c?n 1 chi?n th?ng trong tr?n ??u này, MU s? có 61 ?i?m và nh?y lên v? trí th? 3 trên bxh sau vòng 35. ??ng ngh?a v?i vi?c gi? m?t vé d? Champion League. M?c tiêu r?t r? ràng, ??i bóng c?a Solsa ch?c ch?n s? ?á r?t quy?t t?m.

Southampton v?a có tr?n hòa vòng ??u tr??c trên Goodison Park c?a Everton. 5 vòng ??u g?n nh?t ? gi?i ngo?i h?ng Anh, ??i khách c?ng giành t?i 3 chi?n th?ng. Tuy nhiên th?c t? ? th?i ?i?m này, clb do hlv Hasenhuttl d?n d?t m?i có 44 ?i?m và ??ng v? trí th? 12. H? v?n ? m?t kho?ng cách r?t xa so v?i MU, ph?n ánh th?c l?c chênh l?ch gi?a 2 ??i bóng. 

Southampton ?? chính th?c tr? h?ng nên m?c tiêu thi ??u c?a h? kh?ng còn nhi?u. L?i thua MU t?i 3 trong 5 l?n g?n nh?t làm khách t?i Old Trafford. Nên ch?ng th? k? v?ng ??i bóng áo s?c ?? tr?ng có th? t?o nên b?t ng?.

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ? tr?n ??u này, Manchester United có l?i th? s?n nhà và phong ?? th?ng hoa, l?i r?t t?m chi?n th?ng l?t vào TOP 4. Southampton ? m?t ??ng c?p th?p h?n nhi?u so v?i ??i th? nhi?u kh? n?ng s? b?i tr?n v?i t? s? cách bi?t.

>>T? l? kèo Manchester United vs Southampton<< D? ?oán t? s?: Manchester United : 3 – 1 : Southampton.T? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8: Manchester United ch?p 1.5 → Ch?n Manchester United.

nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-southampton
nhan-dinh-keo-manchester-united-vs-southampton

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Manchester United vs Southampton

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?: Manchester United th?ng 5, Southampton ch? th?ng 1 và 4 tr?n có t? s? hòa. Qua ?ó có th? ?ánh giá s?c m?nh c?a ??i ch? nhà là v??t tr?i khách. T? l? kèo ch?u ?u ? tr?n này chênh l?ch c?ng là r?t cao: 1.29 so v?i 10.50, t?i 10 l?n → Ch?n Manchester United 100% th?ng kèo ch?u ?u. Kèo ch?u ?u: 1.295.8010.50  → Ch?n Manchester United ?n 1.29.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Manchester United vs Southampton

3 cu?c ??i ??u g?n nh?t khi Manchester United ??ng ?? Southampton thì ?? có ??n 2 tr?n l??i ch? rung t? 4 bàn tr? lên. Có th? ?ánh giá các cu?c so tài gi?a 2 ??i bóng này lu?n di?n ra c?i m? và có nhi?u bàn th?ng ???c ghi. ??c bi?t ? th?i ?i?m này, MU ?? ghi ??n 15 bàn trong 5 tr?n g?n nh?t, hi?u su?t bình qu?n 3 bàn/1 tr?n. Trong khi ?ó Southampton c?ng ghi t?i 5 bàn sau 3 tr?n v?a qua. Cu?c ??i ??u này h?a h?n nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nên ch?n kèo Tài.  Kèo Tài X?u 3 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注