Nh?n ??nh kèo West Ham vs Chelsea, Lúc 2h15 ngày 2/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h15 ngày 2/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 32 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. West Ham ???c ch?i trên s?n nhà nh?ng ph?i ti?p ?ón m?t ??i bóng r?t m?nh ??n t? London là Chelsea. ?oàn qu?n c?a Frank Lampard ?ang ch?i ?n t??ng ? mùa gi?i n?m nay và v?n ?ang ch?y ?ua TOP 4. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane v?i s?c m?nh v??t tr?i, “The Blues” ?ang là nh?ng ng??i nh?nh h?n v? t? l? chi?n th?ng.?

nhan-dinh-keo-west-ham-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-west-ham-vs-chelsea

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? West Ham vs Chelsea

M?c dù ?? ??a c?u hlv MU là David Moyes lên n?m quy?n v?i hy v?ng v?c d?y ??i bóng. Nh?ng cho ??n th?i ?i?m này, West Ham v?n ?ang thi ??u c?c k? t?i t?. “The Hammers” m?i b?i tr?n trên s?n c?a Tottenham vòng ??u tr??c. Nh? v?y ?? 6 tr?n g?n nh?t trong khu?n kh? gi?i ngo?i h?ng Anh, clb ch? s?n Upton Park ?? ?? thua ??n 5. Phong ?? c?a toàn ??i là h?t s?c kém c?i. Tinh th?n c?a các c?u th? c?ng ?ang xu?ng r?t th?p. 

West Ham lúc này ?? ?? thua ??n 18 tr?n và có 7 chi?n th?ng sau 31 vòng ??u. “Búa t?” m?i có 27 ?i?m, ??ng v? trí s? 17 nh?ng b?ng ?i?m v?i nhóm có nguy c? xu?ng h?ng. H? bu?c ph?i thi ??u quy?t t?m h?n n?u mu?n ? l?i Premier League mùa bóng này. Tuy nhiên trong b?i c?nh hi?n t?i, ki?m ???c 1 ?i?m tr??c Chelsea c?ng kh?ng m?y kh? quan. 

Chelsea ?ang th?ng hoa d??i bàn tay c?a Frank Lampard. HLV tr? tu?i ng??i Anh ?ang bi?n “the Blues” thành ??i bóng ch?i “sexy-football” c?c k? ?n t??ng. Sau chi?n th?ng tr??c Leicester ? FA Cúp, Chelsea ?? th?ng liên ti?p 5 tr?n g?n nh?t trên m?i ??u tr??ng. Trong ?ó có 4 tr?n ? gi?i ngo?i h?ng Anh và 3 n?n nh?n trong s? ?ó ??u ??ng TOP cao h?n Chelsea trên bxh. M?t thành tích ?n t??ng th? hi?n phong ?? r?t cao c?a th?y trò Lampard. 

Chelsea lúc này ?ang có 54 ?i?m, ??ng TOP 4 trên bxh EPL và ?ang chi?m l?i th? giành vé d? Champion League. H? ch?c ch?n s? ?á quy?t t?m trong m?i tr?n ??u còn l?i c?a mùa gi?i.

Nh?n ??nh kèo c?a chuyên gia Khúc Kane Hai CLB ?ang có phong ?? h?t s?c trái ng??c t?i th?i ?i?m này. West Ham có l?i th? s?n nhà nh?ng ?ang ch?i b?t bát nên b? ?ánh giá th?p. Chelsea ?ang th?ng hoa ???c d? ?oán s? chi?n th?ng v?i t? s? cách bi?t.?

>>T? l? kèo West Ham vs Chelsea<< D? ?oán t? s?: West Ham : 0 – 2 : ChelseaKèo ch?u ?: Chelsea ch?p 1 → Ch?n Chelsea.

nhan-dinh-keo-west-ham-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-west-ham-vs-chelsea

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u West Ham vs Chelsea

10 cu?c ch?m trán g?n nh?t gi?a 2 clb: West Ham có 4 chi?n th?ng, Chelsea th?ng 3 và 3 tr?n có t? s? hòa. M?c dù xét v? thành tích ??i ??u g?n ??y, ??i ch? nhà ?ang nh?nh h?n. Nh?ng th?c t? ? mùa bóng n?m nay, ??i qu?n c?a Lampard m?i v??t tr?i v? ??ng c?p. T? l? kèo ch?u ?u ? tr?n này chênh l?ch khá cao t?i 5 l?n, 5.40 so v?i 1.60. Nên ch?n c?a Chelsea ch?c th?ng. Kèo ch?u ?u: 5.404.301.60  → Ch?n Chelsea ?n 1.60.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u West Ham vs Chelsea

5 cu?c ??i ??u g?n nh?t gi?a West Ham vs Chelsea thì c? 5 tr?n l??i ??u ch? rung t? 2 bàn tr? xu?ng. Chelsea m?i ghi ???c 5 bàn trong 3 tr?n g?n nh?t, trong khi West Ham còn t? h?n khi ch?a ghi ???c bàn nào trong 3 tr?n v?a qua. ??c bi?t d??i s? d?n d?t c?a hlv David Moyes, ??i ch? nhà lu?n ch?i h?t s?c ch?c ch?n. Cu?c ??i ??u này vì th? khó có th? k? v?ng nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nên ch?n kèo x?u. Kèo Tài X?u 2.75 → Ch?n X?u.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注