Nh?n ??nh kèo Dortmund vs Bayern Munich, Lúc 23h30 ngày 26/5/2020, Khi Haaland ch?m trán Lewandowski

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Vòng 28 Bundesliga, c?p ??u s?m nh?t lúc 23h30 ngày 26/5/2020 s? tr?n “Derby n??c ??c” khi ???ng kim v? ??ch Bayern Munich hành qu?n ??n Signal Iduna Park ?? g?p á qu?n Dortmund. Cu?c ??i ??u gi?a 2 th? l?c c?a bóng ?á ??c h?a h?n s? c?c k? h?p d?n. T?m ?i?m là màn so tài gi?a 2 “siêu ti?n ??o” Erling Haaland vs Lewandowski. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ??i bóng ??n t? x? Bavaria v?n ?ang v??t tr?i v? kh? n?ng giành tr?n 3 ?i?m.?

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Dortmund vs Bayern Munich

Dortmund v?a ?ánh b?i Wolfsburg v?i 2 bàn cách bi?t ? vòng ??u tr??c. H? ?ang duy trì m?ch 6 tr?n toàn th?ng ? Bundesliga. M?c dù m?i c?p b?n ??i ch? s?n Signal IDuna Park ? k? chuy?n nh??ng mùa ??ng v?a qua, ti?n ??o tr? Haaland ?? k?p có 10 bàn ? Bundesliga và v?n ?ang ti?p t?c th? hi?n phong ?? làm bàn “kh?ng khi?p”. 

Sau 27 vòng ??u t?i gi?i ??u cao nh?t bóng ?á ??c, Dortmund ?ang có 57 ?i?m và ??ng s? 2 trên bxh Bundesliga. ??i bóng c?a vùng Ruhr ch? còn kém ??i ??u b?ng B. Munich ?úng 4 ?i?m và ch?c ch?n, ?oàn qu?n c?a hlv Favre ?ang r?t khát khao chi?n th?ng ?? rút ng?n cách bi?t, nh?m ti?p t?c bám ?u?i “??i kình ??ch” trong cu?c ?ua ??n ng?i v? ??ch. 

M?c dù s? h?u m?t dàn ng?i sao tr? r?t tài n?ng là Haaland, Sancho, Brandt, hay Hazard,… nh?ng t?n th?t r?t l?n cho Dortmund khi h? v?n thi?u v?ng ??i tr??ng M. Reus do ch?n th??ng dài h?n. ??i tr?ng v?i s? “già d?” c?a nh?ng siêu sao ??y ch?t quái nh?: M. Neuer, Muller, J. Boateng, Perisic,… hay Lewandowski là h?t s?c khó kh?n. Th?m chí có th? nh?n ??nh, Bayern v?n h?n ??i th? 1 t?m ??ng c?p. Nên nh? trong 6 tr?n g?n nh?t ??i ??u t?i Bundesliga, Bayern ?? ?ánh b?i Dortmund ??n 5 l?n. V?i chu?i 10 tr?n th?ng liên ti?p g?n ??y, cùng v?i ?ó là ng?i ??u v?i 61 ?i?m sau 27 vòng ??u, th?y trò hlv Flick ?ang ???c ?ánh giá c?c cao. H? v?n là ???ng kim v? ??ch “b?t kh? chi?n b?i” và tràn ??y c? h?i b?o v? ng?i v??ng. 

Theo nh?n ??nh kèo c?a Khúc Kane Dortmund có ?i?m t?a s?n Signal Iduna Park nh?ng Bayern Munich có ??i hình m?nh nh?t và ??ng c?p v??t tr?i. “Hùm Xám” x? Bavaria ???c d? ?oán s? giành chi?n th?ng, th?m chí v?i t? s? cách bi?t.?

>>T? l? kèo Dortmund vs Bayern Munich   << D? ?oán t? s?: Dortmund : 1 – 3 : Bayern MunichKèo ch?u ?: Bayern Munich ch?p 0.75 → Ch?n Bayern Munich.

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Dortmund vs Bayern Munich

Trong 10 cu?c ??i ??u g?n nh?t: Dortmund ch? th?ng 3, Bayern Munich v??t tr?i v?i 6 chi?n th?ng và 1 k?t qu? hòa. ??c bi?t trong nh?ng tr?n ??u mang tính quy?t ??nh, Bayern lu?n “già d?” và bi?t cách th? hi?n b?n l?nh. T? l? kèo ch?u ?u th?ng thua chênh l?ch 3 l?n c?ng là khá cao, 3.75 so v?i 1.83. Nên c??c th?ng cho Bayern. Kèo ch?u ?u: 3.754.351.83  → Ch?n Bayern Munich ?n 1.83.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Dortmund vs Bayern Munich

5 cu?c ch?m trán g?n nh?t gi?a Dortmund vs Bayern Munich thì ?? có ??n 4 tr?n l??i rung ít nh?t 4 bàn tr? lên. Dortmund ?? ghi ???c 11 bàn trong 5 tr?n g?n nh?t ? Bundesliga. Trong khi ?ó, Bayern ?? “n?” ??n 15 bàn vào l??i ??i ph??ng trong 5 tr?n v?a qua. Hai clb ?ang s? h?u m?t hàng t?n c?ng r?t m?nh, h?a h?n m?t th? tr?n ??i c?ng h?p d?n v?i nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nên ch?n kèo Tài. Kèo Tài X?u: 3.5 → Ch?n Tài. 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注