Nh?n ??nh kèo Liverpool vs Chelsea, Lúc 2h15 ngày 23/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h15 ngày 23/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 37 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Liverpool s? ???c ch?i t?i Alfield ?? ti?p ?ón Chelsea. Hai clb hàng ??u Premier League h?a h?n s? mang ??n cu?c so tài h?p d?n. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i quy?t t?m giành ?i?m ?? ch?y ?ua TOP 4, ??i khách m?i là nh?ng ng??i ???c ?ánh giá nh?nh h?n v? t? l? th?ng kèo.

nhan-dinh-keo-liverpool-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-liverpool-vs-chelsea

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Liverpool vs Chelsea

Cu?c ??ng ?? gi?a Liverpool vs Chelsea lu?n ???c ví nh? cu?c chi?n c?a “L?a vs N??c”. “Qu? ?? vùng Merseyside” có l?i ch?i t?n c?ng ??y nhi?t huy?t và m?nh m?. Trong khi “The Blue” l?i ??y toan tính, l?nh lùng, lì l?m và b?n l?nh. Hlv J. Klopp và Lampard c?ng ch?ng l? gì nhau và h? lu?n bi?t nên làm nh?ng gì t?t nh?t. 

Liverpool ? th?i ?i?m này ???c ?ánh giá m?nh h?n nhi?u so v?i ??i th? Chelsea. H? nhi?u ng?i sao ??ng c?p ? c? 3 tuy?n nh?: Alisson Becker, Van Dijk, Fabinho, Henderson, hay Salah – Mane – Firmino. Tuy nhiên, ??i ch? s?n Anfield ?? s?m lên ng?i v? ??ch gi?i ngo?i h?ng Anh. H? ?ang t?n h??ng “men say chi?n th?ng”. ? mùa gi?i này xem nh? ?? thành c?ng t?t ??p, “Qu? ??” c?ng ch?ng còn m?c tiêu thi ??u nên khó có th? k? v?ng h? s? ?á quy?t t?m. 

Chelsea l?i khác, h? bu?c ph?i th?ng ? 2 vòng ??u cu?i ?? ch?c ch?n ?o?t v? trí trong TOP 4, nh?m gi? l?y t?m vé d? Champion League danh giá. M?t v? trí quan tr?ng này s? kéo theo r?t nhi?u h? qu? kh?ng t?t. HLV Lampard hi?u ?i?u này và ch?c ch?n ?ng bu?c ph?i ??a ra nh?ng toan tính chi?n thu?t. 

Chelsea v?a ??i th?ng MU và ti?n vào chung k?t FA Cup. ?oàn qu?n c?a Lampard c?ng ?? th?ng 4 trong 6 tr?n g?n nh?t ? gi?i ngo?i h?ng Anh. Phong ?? c?a h? ?ang là r?t cao. “The Blue” c?ng ?ang có 63 ?i?m sau 36 vòng ??u, ??ng th? 3 trên bxh EPL. H? c?n m?t chi?n th?ng nh?ng c?m hòa ???c Liverpool c?ng là m?t k?t qu? t?t. B?i ? vòng 38, 2 ??i th? c?nh tranh tr?c ti?p là MU và Leicester s? ch?m trán nhau.  

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ? tr?n ??u này, Chelsea có khát khao giành ?i?m nh?ng ch?c ch?n Lampard c?ng “bi?t mình, bi?t ng??i” ?? ch?i phòng ng?, nh?m ki?m ???c ít nh?t 1 ?i?m. Liverpool r?t m?nh, l?i có l?i th? s?n nhà. Nh?ng do ch?ng còn m?c tiêu thi ??u nên có l? h? s? ch?ng ?á h?t s?c. M?t k?t qu? hòa ???c d? ?oán cho c? 2 bên.

>>T? l? kèo Liverpool vs Chelsea<< D? ?oán t? s?: Liverpool : 1 – 1 : Chelsea T? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8: Liverpool ch?p 0.5 → Ch?n Chelsea.

nhan-dinh-keo-liverpool-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-liverpool-vs-chelsea

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Liverpool vs Chelsea

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?: Liverpool vs Chelsea có thành tích r?t c?n b?ng. M?i ??i bóng có 3 chi?n th?ng, cùng 4 k?t qu? hòa. Dù Liverpool là r?t m?nh nh?ng Chelsea c?ng kh?ng ph?i ??i th? d? b?t n?t. T? l? kèo ch?u ?u ? tr?n này th?ng thua chênh l?ch kh?ng nhi?u, ch? là 2.04 so v?i 3.50. Chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane nghiêng v? m?t t? s? Hòa.????Kèo ch?u ?u: 2.043.753.50? → Ch?n Hòa ?n 3.75.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Liverpool vs Chelsea

10 cu?c ??i ??u g?n nh?t khi Liverpool ??ng ?? v?i Chelsea thì 3 tr?n trong s? ?ó có 3 bàn th?ng ???c ghi, còn l?i 7 tr?n l??i ch? rung t? 2 bàn tr? xu?ng. Có th? th?y dù ??y là 2 ??i bóng s? h?u nh?ng c?u th? t?n c?ng hàng ??u. Nh?ng các cu?c chi?n gi?a h? lu?n ??y toan tính và kh?ng có nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Khó có th? k? v?ng “n?” Tài ? tr?n ??u này. Kèo Tài X?u 3 → Ch?n X?u.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注