Nh?n ??nh kèo Aston Villa vs Arsenal, Lúc 2h15 ngày 22/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h15 ngày 22/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 37 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Aston Villa ?ang trong cu?c chi?n tr? h?ng s? ???c ?á trên s?n nhà ?? ti?p ?ón các v? khách Arsenal. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i khí th? h?ng h?c sau chu?i tr?n thi ??u th?ng hoa, các “pháo th?” ??n t? London ???c ?ánh giá cao v? c? h?i chi?n th?ng.

nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-arsenal
nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-arsenal

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Aston Villa vs Arsenal

Aston Villa c?a hlv D. Smith v?n ch?a cho th?y m?t t??ng lai sáng s?a nào ?? có th? hy v?ng tr? h?ng. ? vòng ??u tr??c, h? l?i ph?i chia ?i?m tr??c Everton và nh? v?y ?? 5 tr?n v?a qua ? ngo?i h?ng Anh, clb ch? s?n Villa PArk c?ng ?? ph?i nh?n thêm 3 th?t b?i. N?ng t?ng s? tr?n thua c?a h? sau 36 vòng ??u ? mùa này lên có s? 21. M?t th?ng kê ?áng th?t v?ng cho th?y màn trình di?n kém c?i c?a Aston Villa su?t t? ??u mùa bóng. 

Cho ??n th?i ?i?m này, Aston Villa c?ng m?i ch? có ???c 31 ?i?m, n?m trong nhóm có nguy c? t?t h?ng ? v? trí s? 18. M?c dù c?n ph?i th?ng trong nh?ng vòng ??u cu?i cùng m?i hy v?ng ? l?i Premier League. Nh?ng có l? ch?ng l?y gì làm c? s? ?? h? có th? giành ?i?m tr??c Arsenal v??t xa v? ??ng c?p. 10 l?n ch?m trán g?n nh?t v?i Arsenal thì ??i ch? nhà ?? ?? thua ??n 8. M?t thành tích ??i ??u quá chênh l?ch. 

Arsenal v?a ?ánh b?i c? Man City ??n ti?n vào chung k?t FA Cúp, tinh th?n c?a th?y trò hlv M. Arteta ?ang c?c k? h?ng ph?n. ? gi?i ngo?i h?ng Anh, các “pháo th?” c?ng ?ang ch?i ?n t??ng khi th?ng 4 trong 6 tr?n g?n nh?t. Vòng ??u tr??c, h? ?ánh b?i c? ???ng kim v? ??ch Liverpool v?i t? s? 2-1. Phong ?? c?a Arsenal là r?t t?t ? giai ?o?n cu?i mùa. 

Arsenal lúc này ?ang có 53 ?i?m và ??ng ? v? trí s? 10. H? kém 5 ?i?m so v?i TOP 6. Tuy hy v?ng c?nh tranh vé d? cúp ch?u ?u ?? h?t nh?ng “pháo th?” r?t c?n chi?n th?ng ?? t?o ?à t?m l?.

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ? tr?n ??u này, Aston Villa có l?i th? s?n nhà nh?ng ?ang thi ??u r?t t? và kh?ng ?áng tin t??ng. Arsenal có phong ?? th?ng hoa và ??ng c?p v??t tr?i ???c d? ?oán s? th?ng cách bi?t.

>>T? l? kèo Aston Villa vs Arsenal<< D? ?oán t? s?: Aston Villa : 1 – 3 : Arsenal.T? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8: Arsenal ch?p 0.5 → Ch?n Arsenal.

nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-arsenal
nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-arsenal

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Aston Villa vs Arsenal

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?: Aston Villa m?i ch? th?ng ???c 1, hòa 1, trong khi Arsenal có ??n 8 chi?n th?ng. Có th? th?y r? s? khác bi?t v? ??ng c?p gi?a 2 ??i bóng. Arsenal ???c ?ánh giá có s?c m?nh v??t tr?i. Tuy t? l? kèo ch?u ?u ? tr?n này kh?ng quá chênh l?ch, ch? là 3.40 so v?i 2.09 nh?ng là kèo ngon ?n → Ch?n Arsenal 200% th?ng kèo ch?u ?u.  Kèo ch?u ?u: 3.403.702.09  → Ch?n Arsenal ?n 2.09.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Aston Villa vs Arsenal

8 cu?c ??i ??u g?n nh?t khi Aston Villa ??ng ?? Arsenal thì ?? có ??n 7 tr?n l??i rung ít nh?t 3 bàn tr? lên. Theo nh?n ??nh kèo bóng ?á c?a Khúc Kane thì các cu?c so tài gi?a 2 ??i bóng này th??ng có nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nh?t là trong th?i ?i?m hàng c?ng c?a ??i khách ?ang ??t phong ?? cao. Tr?n ??u này ???c d? ?oán th?ng Tài.?Kèo Tài X?u 2.75 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注