Nh?n ??nh kèo Juventus vs Sampdoria, Lúc 2h45 ngày 27/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h45 ngày 27/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 36 thu?c gi?i V?QG Italia. Juventus s? ???c ?á trên s?n nhà ?? ti?p ?ón ??i th? Sampdoria. Màn trình di?n c?a “CR7” v?n là t?m ?i?m nh?n ???c nhi?u s? quan t?m. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i s?c m?nh ???c ?ánh giá v??t tr?i, “l?o bà” thành Turin có c? h?i l?n giành tr?n 3 ?i?m.?

nhan-dinh-keo-juventus-vs-sampdoria
nhan-dinh-keo-juventus-vs-sampdoria

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Juventus vs Sampdoria

HLV M. Sarri ?ang b? ch? trích r?t nhi?u v? s? kém c?i ? n?ng l?c c?m qu?n. Càng ngày l?i ?á c?a Juventus càng tr? nên nhàm chán và thi?u ? t??ng t?n c?ng. ?i?m sáng duy nh?t c?a h? v?n là phong ?? bùng n? c?a siêu sao C. Ronaldo. Ng??i ?? ghi ??n 30 bàn th?ng ?? d?n ??u danh sách Vua Phá L??i gi?i V?QG Italia cho ??n th?i ?i?m này. Có th? ?ánh giá “CR7” ?ang kéo “l?o bà” trên con ???ng b?o v? ng?i v??ng. M?c dù ?? 5 vòng ??u g?n nh?t ? Serie A, ??i ch? nhà m?i th?ng 1 và ?? ph?i nh?n 2 th?t b?i. Phong ?? c?a clb ch? s?n Allianz Arena lúc này r? ràng là kh?ng cao. 

Juventus c?ng g?p nhi?u may m?n khi các ??i th? bám ?u?i c?ng liên t?c ?? m?t ?i?m. Cho t?i lúc này, ?oàn qu?n c?a Sarri v?n có 80 ?i?m sau 35 vòng ??u, ??ng TOP 1 trên bxh Serie A nh?ng Inter Milan ?? ?u?i sát v?i ch? 4 ?i?m kém h?n. ??i ch? nhà bu?c ph?i th?ng ?? giành ch?c v? ??ch. 

Sampdoria ???c ?ánh giá là ??i th? “d? x?i” v?i Juventus. Trong 10 cu?c ??i ??u g?n nh?t gi?a 2 clb,? Juventus áp ??o v?i 8 chi?n th?ng. Trong khi ?ó, Sampdoria c?ng ?? tr? h?ng và ?ang ch?i v?i phong ?? kh?ng cao. H? ?? có 41 ?i?m sau 35 vòng ??u, ??ng th? 14 t?i Serie A. Vòng ??u g?n nh?t, Sampdoria c?ng m?i th?t b?i 1-2 ngay trên s?n nhà tr??c Genoa. ??ng l?c thi ??u ?? kh?ng còn, nên theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ? tr?n ??u này, Juventus v??t tr?i Sampdoria ? ??ng c?p và m?i ch? s? th?ng kê. ??i ch? nhà ???c d? ?oán s? th?ng cách bi?t, trong m?t tr?n ??u Ronaldo s? ti?p t?c ghi bàn.??

>>T? l? kèo Juventus vs Sampdoria<< D? ?oán t? s?:  Juventus : 2 – 0 : Sampdoria T? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8:  Juventus ch?p 2 → Ch?n  Juventus.

nhan-dinh-keo-juventus-vs-sampdoria
nhan-dinh-keo-juventus-vs-sampdoria

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Juventus vs Sampdoria

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?:  Juventus ?è b?p ??i th? v?i 8 chi?n th?ng, trong khi Sampdoria ch? may m?n th?ng 2. Kh?ng ??nh ? th?i ?i?m này, ??i ch? nhà có s?c m?nh v??t tr?i ??i th?. T? l? kèo ch?u ?u tr?n này chênh l?ch c?c cao ??n 11 l?n, 1.27 so v?i 11.00. Ch?n  Juventus 200% th?ng kèo ch?u ?u. Kèo ch?u ?u: 1.276.0011.00  → Ch?n  Juventus ?n 1.27.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Juventus vs Sampdoria

5 cu?c ??i ??u g?n nh?t khi Juventus ??ng ?? v?i Sampdoria thì ?? có ??n 4 tr?n trong s? ?ó l??i ch? rung t? 3 bàn tr? xu?ng. ? th?i ?i?m này, hàng c?ng c?a Juve c?ng ?ang có hi?u su?t kh?ng cao, trong khi ??i khách c?ng h?t m?c tiêu ph?n ??u. Tr?n ??u này ???c d? ?oán s? kh?ng nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nên ch?n kèo X?u.  Kèo Tài X?u 3 → Ch?n X?u.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注