Nh?n ??nh kèo MU vs Chelsea, Lúc 0h00 ngày 20/7/2020 – FA Cup

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 0h00 ngày 20/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? Bán K?t FA Cup. S? di?n ra cu?c so tài r?t ???c ch? ??i khi MU ??ng ?? v?i Chelsea. C? hai ??i bóng ??u ?ang “bay cao” d??i s? d?n d?t c?a hai huy?n tho?i CLB. H? ??u là nh?ng ??i bóng trong nhóm “??i gia‘ c?a n??c Anh, h?a h?n m?t th? tr?n ??i c?ng r?c l?a. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i thành tích ??i ??u áp ??o, “Qu? ??” v?n ?ang nh?nh h?n v? c? h?i giành chi?n th?ng.

nhan-dinh-keo-mu-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-mu-vs-chelsea

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? MU vs Chelsea

Cu?c ??i ??u gi?a MU vs Chelsea t?ng m?t th?i ???c coi là “derby n??c Anh” khi hai ??i bóng r?t m?nh và s? h?u nhi?u siêu sao trong ??i hình. Các tr?n ??u gi?a h? lu?n thu hút r?t nhi?u s? quan t?m c?a fan h?m m? và truy?n th?ng th? gi?i. Th?i ?i?m này c?ng v?y, khi 2 clb ??u ?ang ? m?t “ch??ng m?i” v?i s? d?n d?t c?a hai huy?n tho?i clb là Solskjaer và F. Lampard.

MU ?? ch?i r?t t?t k? t? ngày h? chiêu m? Bruno Fernandes. S? có m?t c?a ng?i sao ng??i B? ?? kích thích tinh th?n toàn ??i, tr? thành ngu?n c?m h?ng b?t t?n cho “Qu? ??”. Cùng v?i ?ó là s? tr? l?i c?a siêu sao P. Pogba, hay s? ti?n b? kh?ng ng?ng c?a b? ba t?n c?ng tr? tu?i Rashford – Greenwood – Martial ?ang khi?n ?oàn qu?n c?a hlv Solsa th?c s? bay cao.

MU ?? b?t b?i 17 tr?n liên ti?p v?i 11 chi?n th?ng. Phong ?? c?a “Qu? ??” là c?c k? ?n t??ng. 5 l?n ch?m trán v?i Chelsea, h? c?ng ?ang b?t b?i v?i 4 chi?n th?ng. Th?ng kê này càng khi?n Man United thêm ph?n t? tin. 

? mùa gi?i n?m nay, Chelsea thay ??i toàn di?n khi h? m?t ?i ng?i sao l?n nh?t Eden Hazard. HLV tr? Lampard lên n?m quy?n và l?p t?c ?ng “trình làng” hàng lo?t nh?ng tài n?ng tr? nh?: M. Mount, Abraham, Timori hay B. Gilmour,… ??c bi?t “Messi n??c M?” C. Pulisic ?ang ch?i c?c k? ?n t??ng. 

Chelsea c?ng ?ang ??t phong ?? cao khi th?ng 8, thua 2 trong 10 tr?n g?n nh?t. H? th?m chí còn ?ang x?p trên MU trên bxh ngo?i h?ng Anh. Tuy nhiên, ??i bóng c?a Lampard quá nhi?u c?u th? tr?. H? th??ng g?p v?n ?? t?m l? trong các tr?n c?u l?n. ?ó là l? do vì sao h? b? ?ánh giá th?p h?n MU lúc này. 

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane hai ??i bóng s? ch?i t?n c?ng v?i nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nh?ng MU ???c d? ?oán s? là ??i chi?n th?ng.

>>T? l? kèo Man United vs Chelsea<< D? ?oán t? s?: MU : 3 – 2 : Chelsea.T? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8: MU ch?p 0.25 → Ch?n MU.

nhan-dinh-keo-mu-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-mu-vs-chelsea

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u MU vs Chelsea

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?: MU áp ??o v?i 6 chi?n th?ng và 2 tr?n hòa, trong khi Chelsea ch? th?ng 2. Còn tính trong 5 l?n ??i ??u g?n nh?t, “Qu? ??” b?t b?i tr??c “The Blues” v?i 4 chi?n th?ng. Kh?ng ??nh s?c m?nh c?a th?y trò Solskjaer là nh?nh h?n ??i th?. T? l? kèo ch?u ?u ? tr?n này chênh l?ch kh?ng nhi?u, ch? là 2.39 so v?i 3.05. Ch?n MU 100% th?ng kèo ch?u ?u.Kèo ch?u ?u: 2.393.403.05  → Ch?n MU ?n 2.39.

nhan-dinh-keo-mu-vs-chelsea
nhan-dinh-keo-mu-vs-chelsea

Nh?n ??nh kèo Tài X?u MU vs Chelsea

3 cu?c ??i ??u g?n nh?t gi?a MU vs Chelsea thì 2 tr?n l??i rung ít nh?t 3 bàn. ??c bi?t ? th?i ?i?m này, hàng t?n c?ng c?a 2 clb là r?t m?nh. MU ?? ghi ??n 13 bàn trong 5 tr?n v?a qua. Trong khi ?ó Chelsea c?ng ?? ghi 10 bàn ? 6 tr?n g?n nh?t. Cu?c ??i ??u ? bán k?t FA Cup gi?a 2 ??i l?n này h?a h?n s? có th? tr?n ??i c?ng m?nh m? và nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Nên ch?n Tài.Kèo Tài X?u 2.5 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注