Nh?n ??nh kèo Arsenal vs Leicester City, Lúc 2h15 ngày 8/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h15 ngày 8/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 34 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Arsenal s? ???c ?á trên s?n nhà Emirates ?? ti?p ?ón Leicester City. Các “pháo th?” ?ang r?t th?ng hoa v?i phong ?? ?n t??ng. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane v?i ??ng c?p c?a m?t ??i bóng l?n, hlv M. Arteta và các h?c trò ?ang có c? h?i l?n ?? giành tr?n 3 ?i?m.?

nhan-dinh-keo-arsenal-vs-leicester-city
nhan-dinh-keo-arsenal-vs-leicester-city

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Arsenal vs Leicester City

Ozil v?n ?ang ph?i ng?i ngoài b?i thái ?? t?p luy?n thi?u tích c?c, Arsenal còn t?n th?t khi nh?ng Villar, Chambers, Mari hay m?i ??y là Ben Leno g?p ph?i ch?n th??ng. Tuy nhiên v?i nh?ng D. Luiz, Aubameyang, Lacazette, Ceballos,… hlv M. Arteta v?n còn trong tay nhi?u c?u th? ch?t l??ng có th? ??m ???ng v? trí. 

Sau khi tr? l?i gi?i ngo?i h?ng Anh có ph?n ch?m ch?p v?i 2 th?t b?i liên ti?p, Arsenal ?ang bùng n? ? nh?ng vòng ??u g?n ??y. “Pháo th?” ?? có 3 chi?n th?ng liên ti?p và m?i ??y nh?t, ??i bóng trong nhóm d?n ??u là Wolves tr? thành “n?n nh?n”. S? t? tin ?? tr? l?i và Arsenal ?ang trình di?n m?t l?i ?á t?n c?ng ??p m?t, cùng phong ?? lên cao. 

Arsenal th?i ?i?m này ?? v??n lên th? 7 trên bxh ngo?i h?ng Anh. “Pháo th?” thành London ?ang có 49 ?i?m sau 33 vòng ??u và ch? còn kém nhóm d? cúp C2 ch?u ?u ?úng 3 ?i?m. Ch?c ch?n th?y trò M. Arteta s? làm m?i cách ?? ?ánh b?i Leicester nh?m ??t ???c m?c tiêu trong mùa gi?i “th?t bát”. 

Leicester City b? h?i ch?ng ph? thu?c quá nhi?u vào b? ??i “Maddison – Vardy”. Khi 2 c?u th? này ch?n th??ng ho?c có phong ?? kh?ng t?t, thành tích c?a “b?y cáo” c?ng nhanh chóng sa sút. M?c dù th?i ?i?m này, clb ch? s?n King Power v?n có 58 ?i?m, ??ng th? 3 trên bxh ngo?i h?ng Anh. Nh?ng h? ?? ?? các ??i th? phía sau bám ?u?i r?t sát. Phong ?? c?a “b?y cáo” c?ng kh?ng ?n t??ng khi h? th?ng 1, hòa 1 và thua 1 trong 3 vòng ??u g?n nh?t. ?oàn qu?n c?a B. Rodgers ???c d? báo s? ??i m?t v?i nhi?u khó kh?n t?i Emirates.

Nh?n ??nh kèo c?a chuyên gia Khúc Kane ? tr?n ??u này, Leicester City ?ang kh?ng có ???c phong ?? t?t nh?t. Arsenal ?ang ch?i ?n t??ng, l?i có l?i th? s?n nhà và thành tích ??i ??u v??t tr?i. “Pháo th?” ???c d? ?oán s? ti?p t?c n?i dài m?ch th?ng.?

>>T? l? kèo Arsenal vs Leicester City<< D? ?oán t? s?: Arsenal : 3 – 2 : Leicester CityKèo ch?u ?: Arsenal ch?p 0.25 → Ch?n Arsenal.

nhan-dinh-keo-arsenal-vs-leicester-city
nhan-dinh-keo-arsenal-vs-leicester-city

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Arsenal vs Leicester City

10 cu?c ??i ??u g?n nh?t trong quá kh? gi?a 2 clb: Arsenal t? ra v??t tr?i v?i 6 chi?n th?ng, trong khi Leicester City ch? th?ng 3 và 1 tr?n có t? s? hòa. T? l? hòa nh? v?y là khá th?p. T? l? th?ng thua theo kèo ch?u ?u ? tr?n này chênh l?ch kh?ng nhi?u, ch? là 2.31 so v?i 3.10. Nh?ng v?i l?i th? s?n nhà chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane v?n nghiêng v? chi?n th?ng cho Arsenal.Kèo ch?u ?u: 2.313.503.10? → Ch?n Arsenal ?n 2.31.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Arsenal vs Leicester City

5 cu?c ch?m trán g?n nh?t gi?a Arsenal vs Leicester City thì có ??n 4 tr?n l??i rung ít nh?t 3 bàn tr? lên. Các cu?c ??i ??u gi?a 2 ??i bóng có l?i ?á t?n c?ng ban b?t ??p m?t b?c nh?t ngo?i h?ng Anh h?a h?n h?p d?n v?i nhi?u bàn th?ng ???c ghi. Kh? n?ng “n?” Tài ? tr?n ??u này là r?t cao. Kèo Tài X?u 2.75 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注