Nh?n ??nh kèo Aston Villa vs Manchester United, Lúc 2h15 ngày 10/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 2h15 ngày 10/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 34 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Manchester United s? có chuy?n làm khách trên s?n Villa Park ?? g?p ??i ch? nhà Aston Villa. ??i bóng c?a hlv Solskjaer ?ang ch?i v?i phong ?? c?c cao và h?ng h?c khí th? l?t vào TOP 4. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i ??ng c?p v??t tr?i, “Qu? ??” g?n nh? ?? n?m ch?c 3 ?i?m tr?n v?n.?

nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-manchester-united
nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-manchester-united

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Aston Villa vs Manchester United

HLV D. Smith và Aston Villa v?n xoay trong “m? bòng bong” kh?ng l?i thoát. Các tr? c?t c?a clb nh? ??i tr??ng Grealish hay El-Ghazi ?ang b? ch? trích r?t nhi?u vì thái ?? thi?u tích c?c. ??i bóng ch? s?n Villa Park c?ng thi ??u ngày càng nh?t nhòa và có nguy c? s? ph?i nh?n t?m vé xu?ng h?ng ch? sau m?t mùa lên ch?i t?i Premier LEague. 

Aston Villa ?? kh?ng th? th?ng trong 6 tr?n g?n nh?t ? ngo?i h?ng Anh và th?y trò D. Smith còn “mu?i m?t” v?i 4 th?t b?i. M?i ??y nh?t, h? c?ng d? dàng “s?p ??” v?i 2 bàn kh?ng g? t?i Anfield. Trong b?i c?nh mà ???ng kim v? ??ch Liverpool c?ng ch?ng m?n mà thi ??u. Phong ?? c?a ??i ch? s?n Villa Park lúc này là c?c k? kém c?i. H? m?i có 27 ?i?m sau 33 vòng ??u, ??ng trong nhóm ph?i xu?ng h?ng ? v? trí th? 18. Ch?c ch?n ??i bóng này s? ch?ng th? c?m c? n?i v?i MU ?ang th?ng hoa, dù ???c ch?i t?i s?n  nhà. 

10 l?n ??i ??u g?n nh?t, Man United ?? ?è b?p Aston Villa m?i 8 chi?n th?ng và 2 tr?n hòa. ?? th?y ??ng c?p khác bi?t gi?a 2 ??i bóng này. MU lu?n là ??i th? “k? d?” mà Aston Villa ph?i e ng?i. ??c bi?t th?i ?i?m này, khi ??i qu?n c?a hlv Solskjaer ??t phong ?? c?c cao. 

Man United ?? b?t b?i ? 6 vòng ??u g?n nh?t v?i 4 tr?n th?ng. Cùng v?i vi?c Leicester City m?t ?i?m trong tr?n ??u s?m vòng 34, MU n?u th?ng tr?n này s? áp sát ??i th? v?i ch? 1 ?i?m ít h?n. C? h?i giành vé d? Champion League ?? ? ngay tr??c m?t khi MU ?ang có 55 sau 33 vòng ??u. Ch?c ch?n, hlv Solsa s? tung ra s?n ??i hình m?nh nh?t ?? áp ??o ??i th? ngay nh?ng phút ??u. 

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane Aston Villa là quá t? ch?ng th? so sánh ???c v?i ??i th?. Manchester United v?i ??ng c?p v??t tr?i và phong ?? th?ng hoa ???c d? ?oán s? ?ánh b?i ??i ch? nhà v?i t? s? cách bi?t.

>>T? l? kèo Aston Villa vs Manchester United<< D? ?oán t? s?: Aston Villa : 0 – 3 : Manchester UnitedKèo ch?u ?: Manchester United ch?p 1.5 → Ch?n Manchester United.

nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-manchester-united
nhan-dinh-keo-aston-villa-vs-manchester-united

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Aston Villa vs Manchester United

10 cu?c ??i ??u g?n nh?t trong quá kh? gi?a 2 clb: Aston Villa ch?a t?ng th?ng ??i th?, trong khi ?ó Manchester United áp ??o v?i 8 l?n ?ánh b?i ??i ph??ng và 2 tr?n có t? s? hòa. Qua ?ó có th? ?ánh giá: ??ng c?p c?a ??i khách là v??t tr?i ch? nhà. CLB ch? s?n Villa Park lu?n là ??i th? “?a thích” c?a MU. T? l? kèo ch?u ?u tr?n này chênh l?ch ??n 9 l?n là r?t cao, 9.40 so v?i 1.34. Ch?n MU 200% th?ng l?i.Kèo ch?u ?u: 9.405.201.34  → Ch?n Manchester United ?n 1.34.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Aston Villa vs Manchester United

10 tr?n g?n nh?t trong quá kh? khi Aston Villa ??ng ?? Manchester United thì ?? có ??n 7 cu?c ??i ??u trong ?ó có s? l?n l??i rung t? 3 l?n tr? lên. Có th? nh?n ??nh các tr?n ??u c?a 2 CLB này lu?n h?a h?n nhi?u bàn th?ng ???c ghi. ??c bi?t là ? th?i hàng t?n c?ng c?a MU ?ang r?t m?nh v?i 12 bàn sau 4 tr?n v?a qua. Nên ch?n kèo Tài. Kèo Tài X?u 2.75 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注